Shuttelbuss Flydagen

 

Shuttelbuss Flydagen

Rutebilhistorisk Forening avd Rogaland (RHF) stiller med veteranbuss
Bussen vil være merket “Shuttelbuss Flydagen”, og vil kjøre mellom parkering ved Sola Sjø og stevneområdet.

RHF er en idèell og uavhengig forening som ble stiftet i 1983. Foreningens formål er å fremme interesse og forståelse for Rutebilens betydning og utvikling som samferdselsmiddel, og dens knytting av bygd og by i vårt utstrakte land. De innhenter historie, dokumenter og bilder, formidler dette i vårt eget organ “Rutebil”, samt ved foredrag for eget og andre historielag.
Likeså er de aktive på restaurering av eldre bussmateriell, og bruker disse kjøretøy i kulturarrangement i både egen og andres regi. Foreningen kjører med løyvefritak etter søknad til myndigheter og i forståelse med næringen for øvrig. Sjåførene kjører med gyldige sertifikater og nødvendig dokumentasjon. Medlemsmassen teller i 2019 ca.1600 på landsbasis, der ca. 10% av disse er tilsluttet lokalavdelingen RHF avd.Rogaland.